Transporte de Viajeros por carretera de Lleida

Resolució de 22 d’octubre de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, per als anys 2014 a 2016  

Read More

Industrias siderometalúrgicas de Lleida

RESOLUCIÓN TRE/2698/2008, de 7 de julio, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Convenio colectivo de trabajo del sector de industrias siderometalúrgicas de las comarcas de Lleida para el 1.1.2008 hasta el 31.12.2011

Read More