Pintura para la provincia de A Coruña

Convenio colectivo de Pintura para la provincia de A Coruña, 2017 – 2021   Descarga: Calendario laboral para 2019 Descargas: Tablas salariales 2014 – 2015 Calendario laboral para 2016 Tabla salarial para 2016 Calendario laboral para 2017 Calendario laboral para 2018

Read More

Industrias de la Madera de Girona

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les Indústries de la fusta de la província de Girona, 2018 – 2020  

Read More