Pompas Fúnebres de Girona

Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de pompes fúnebres de la província de Girona, per als anys 2017-2019  

Read More