Transporte de Viajeros por carretera de Lleida

Resolució de 22 d’octubre de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de Transport de viatgers per carretera de les comarques de Lleida, per als anys 2014 a 2016  

Read More